Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

CE-CATEGORIE Europese richtlijn 89/686/EEC

EN 420 Algemene vereisten en testmethoden

EN ISO 374-1: 2016

CATEGORIE I Minimale risico s. CATEGORIE II Omkeerbare risico s (verwonding), gecertificeerd door

een aangemelde instantie.

CATEGORIE III Onomkeerbare risico s (aantasting), gecertificeerd en getest door een aangemelde instantie waarvan het nummer wordt gespecificeerd.

Technische gegevens*

Handschoenmarkeringen

Maten

Bewegingsvrijheid niveaus (1 tot 5)

Onschadelijkheid van de handschoen

* Vermeld op de verpakking of in de gebruiksinstructie van SHOWA handschoenen. Neem voor meer informatie contact op met de distributeur in uw omgeving of bezoek de website www.SHOWAgroup.com

De norm definieert vereisten voor het vermogen van handschoenen om de gebruiker te beschermen tegen indringing, permeatie en degradatie door chemicaliën en micro-organismen. Drie types handschoenen worden hier geclassificeerd volgens beschermingsniveau (A, B en C).

De Europese Richtlijn 89/686/EEG over PBM is vervangen door de nieuwe PBM-Verordening (EU) 2016/425. Deze Verordening, die wijzigingen aanbrengt in verschillende PBM-normen zoals EN 388:2016 en EN 374:2016, werd op 31 maart 2016

gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie en wordt sinds 21 april

2018 toegepast.

SHOWA heeft alle producten opnieuw gecertificeerd volgens de nieuwe regelgeving en deze

wijzigingen zijn te vinden in de technische documentatie die beschikbaar is op de website.

Let op: voor producten die na de hercertificering zijn vervaardigd, zijn de aangepaste

normen op de handschoenen gestempeld. Op handschoenen die vóór de hercertificering

zijn vervaardigd, staan de oude normen. Dit doet geen afbreuk aan de kwaliteit van de

handschoenen, die nog steeds bruikbaar zijn.

EUROPESE NORMEN VOOR PBM