Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

EN 407: 2011 Hitte gerelateerde risico s

Geteste niveaus van handschoenprestatie met betrekking tot de volgende risico s:

Weerstand tegen brandbaarheid (0 tot 4)

Beschermt tegen contact hitte (0 tot 4)

Beschermt tegen convectieve hitte (0 tot 3)

Beschermt tegen stralingswarmte (0 tot 4)

Beschermt tegen kleine spatten gesmolten metaal (0 of 1)

Beschermt tegen grote spatten gesmolten metaal (0 of 1)

0 betekent dat tijdens de test niveau 1 niet is bereikt.

X betekent dat de test niet is uitgevoerd of niet mogelijk is.

EN 511: 2011 Koude gerelateerde risico s

Geteste niveaus van handschoenprestatie met betrekking tot de volgende risico s:

Klimatologische of industriële koude overgedragen door convectie (0 tot 4).

Klimatische of industriële koude overgedragen door contact (0 tot 4).

Waterdicht (0 of 1).

Een handschoen met dit symbool heeft een prestatieindex bereikt voor (van links naar rechts) klimatische of industriële koude overgedragen door convectie, klimatologische of industriële koude overgedragen door contact, waterdichtheid.

0 betekent dat tijdens de test niveau 1 niet is bereikt.

X betekent dat de test niet is uitgevoerd of niet mogelijk is.

EN 388: 2016 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico s

A) SLIJTVASTHEID (0-4) Het aantal cycli dat nodig is om met schuurpapier een gat in het materiaal te slijten in een rond stuk handschoenmateriaal bij constante druk en beweging.

B) SNIJWEERSTAND DOOR MIDDEL VAN COUP-TEST (0-5) Het aantal cycli dat nodig is om met een cirkelvormig mes uit roestvrij staal bij constante rotatiesnelheid en een lage kracht van 5 newton (ca. 510 g) door het materiaal heen te snijden. Bij materialen waardoor het mes na een bepaald aantal cycli afstompt zonder er doorheen te snijden, wordt de ISO 13997-test uitgevoerd en wordt dat de referentiewaarde voor de snijweerstand.

C) SCHEURWEERSTAND (0-4) De kracht die nodig is om een scheur aangebracht met een insnijding in een rechthoekig stuk materiaal van een handschoen verder te scheuren tot een maximumkracht van 75 N (ca. 7,6 kg).

D) PERFORATIEWEERSTAND (0-4) De kracht die nodig is om een stuk handschoenmateriaal met een standaard stalen punt te doorprikken bij een constante snelheid van 10 cm/min.

E) SNIJWEERSTAND DOOR MIDDEL VAN ISO-TEST (A-F) De kracht in newton (N) die nodig is om met een rechthoekig mes in een gespecificeerde snijtestmachine zoals Tomo Dynamometer (TDM) door een stuk handschoenmateriaal te snijden. Deze test is optioneel tenzij het mes tijdens de Coup-test afstompt, waarna het de referentie voor de snijweerstand wordt. Een lettercode wordt toegekend als volgt:

f) IMPACTBESTENDIGHEID (P) Voor beschermende handschoenen die de eigenschap bezitten impactbestendig te zijn. Meet de absorptie van kracht door de beschermende zone na een impact van een bol aambeeld bij een impactenergie van 5 joule. Een letter P wordt toegevoegd wanneer de test is geslaagd, terwijl bij een mislukking geen merkteken wordt aangebracht. Niveau X kan ook worden toegepast voor a) tot f) hierboven, wat staat voor niet getest .

Beschermingsniveau A B C D E F

Kracht in newton >2 ≥5 ≥10 ≥15 ≥22 ≥30

Snijweerstand LAAG MIDDELHOOG HOOG

Beschermingsniveau 1 2 3 4 5

Slijtvastheid (aantal cycli) >100 ≥500 ≥2000 ≥8000 -

Snijweerstand door middel van Coup-test (index) >1,2 ≥2,5 ≥5 ≥10 ≥20

Scheurweerstand (kracht in newton) >10 ≥25 ≥50 ≥75 -

Perforatieweerstand (kracht in newton) >20 ≥60 ≥100 ≥150 -

a b c d e f

a b c

a b c d e f