Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

Ook al hebben officiële cijfers een daling van de arbeidsongevallen te zien gegeven in de bouw, toch komen deze nog steeds vaker voor dan in andere sectoren. De meeste verwondingen in de bouwomgeving hebben betrekking op handen en/ of armen. Ernstige of dodelijke ongevallen hebben ernstige sociale en economische gevolgen voor alle betrokkenen; het bedrijf, de werkgever en de werknemer. Daarom is het in de eerste plaats van essentieel belang om te voorkomen dat deze ongevallen plaatsvinden.

CIJFERS

Bouwsector Transport, water, gas, elektriciteit, pers, communicatie Metallurgie Hout, papier, textiel, kleding Chemicaliën, rubber

Elk jaar hebben ernstige en dodelijke verwondingen van werknemers verwoestende sociale en emotionele

gevolgen voor slachtoffers, hun families, hun collega s en het management van een bedrijf. Werknemers

moeten zich altijd beschermen, hoe klein het risico ook is. Voorkomen is beter dan genezen, zoals we

allemaal weten. De onderstaande gegevens gelden weliswaar alleen voor Frankrijk, doch de cijfers zijn

vergelijkbaar in alle grote geïndustrialiseerde landen.

Totale financiële kosten van arbeidsongevallen (Bron: Carsat, Frankrijk 2011)

Gemiddelde kosten van ongevallen met verzuim (inclusief werkgerelateerde gezondheidsklachten) (Bron: Carsat, Frankrijk 2011)

Gemiddelde kosten van arbeidsongevallen die leiden tot blijvende invaliditeit (inclusief werkgerelateerde gezondheidsklachten) (Bron: Carsat, Frankrijk 2011)

3 841 37 297 37,45 mln e 23,88 mln

e 3 827 e 41 647

e 38 516

e 17 035

e 22 734

e 2 861

e 3 704

e 3 487e 14,98 mln

e 6,49 mlne 2,23 mln

SH O

W A

IN

D U

S T

R IË

LE S

E R

IE

42