Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

EEN VOLLEDIG GEOPTIMALISEERD

Met het oog op de vele verschillende activiteiten in de overheidssector en de bouw, biedt SHOWA een

assortiment handschoenen dat volledig is afgestemd op verschillende toepassingen en behoeften in elke

branche van de bouwsector. Om de keuzen van de juiste handschoen te vergemakkelijken, hebben we

een reeks van branchespecifieke handschoenen verdeeld over 5 hoofdcategorieën van elk niet meer

dan 15 modellen. Hierdoor wordt de hoeveelheid referentiemateriaal geoptimaliseerd en worden de

aanschafkosten tot een minimum beperkt met handschoenen die voldoen aan de specifieke behoeften van

elk verschillend soort werk. De handschoenen zijn onderverdeeld naar soort werk, waarbij wordt gekeken

naar drie belangrijke factoren: werkomgeving, de verschillende handbewegingen die moeten worden

uitgevoerd en de vereiste soorten bescherming.

UITSPLITSING VAN ARBEIDSONGEVALLEN DIE LEIDEN TOT BLIJVENDE INVALIDITEIT VOLGENS HET GETROFFEN LICHAAMSDEEL

(gegevens Frankrijk 2011)

4% HOOFD 21% ROMP

3% VOETEN

22% ARMEN

16% BENEN 5% DELENVERSCHILLENDE2% LETSELSINWENDIGE

2% OGENvan alle ongevallen met verzuim heeft te maken met handen

van alle verzuimde werkdagen ten gevolge van ongevallen zijn te wijten aan handletsel

25% HANDENvan de ongevallen met handen leidt tot blijvende invaliditeit

Bovenop deze feiten en

cijfers worden andere

directe en indirecte kosten

vaak onderschat of zijn

ze zelfs onbekend, zoals

hieronder is aangegeven.

LOONKOSTEN Arbeidstijd verloren door het

slachtoffer en andere werknemers

Medische onderzoeken na het ongeval en eerste hulp

Vervanging van de werknemer, inclusief rekrutering en opleiding

KOSTEN DOOR MATERIËLE VERLIEZEN Schade veroorzaakt aan

apparatuur, werktuigen en werk in uitvoering

Het gebruik van medische uitrusting voor eerste hulp

Administratiekosten

De tijd vereist voor onderzoeken naar de oorzaken van het ongeval

PRODUCTIEKOSTEN Werkonderbreking en

inkomstenderving

Dalingen in productiviteit

COMMERCIËLE KOSTEN Vertraging bij de levering met

eventuele boetes

Dalingen van de werkkwaliteit

Aantasting van het imago van het bedrijf

Verhogingen van de verzekeringspremies

ANDERE KOSTEN Vaste kosten die blijven doorlopen

zelfs wanneer het werk stil ligt

Transport voor het slachtoffer

Eventuele rechtsgedingen

Schadevergoedingen in geval van wetsovertredingen

Kosten van het inschakelen van deskundigen

A LG

EM EEN

G EB

R U

IK | IM

PA C

T B

E S

C H

E R

M IN

G | S

N IJB

E ST

E N

D IG

| C H

E M

IS C

H B

E ST

E N

D IG

H

IT T

E - E

N K

O U

D E

B E

ST E

N D

IG | A

N T

ISTA T

IS C

H E | E

E N

M A

LIG G

E B

R U

IK

43