Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

NITRIL

SHOWA 377IP

Deze handschoen biedt een impactbescherming voor de kwetsbaarste delen van de hand, zoals knokkels, duim en vingers, in combinatie met een uitstekende grip, waarbij de drager wordt beschermd tegen het binnendringen van vloeistoffen, oliën en vetten.

N it

ri l f

oa m

gri p-technologie

Im pa

ct be

sc he

rmi ng absorbeert schokken en stoten

NITRIL FOAM

LINER

NITRIL

VERLENGT DE LEVENSDUUR VAN DE HANDSCHOEN

GESTIKTE BESCHERMING

48

SH O

W A

IN

D U

S T

R IË

LE S

E R

IE SH

O W

A

IN D

U S

T R

IË LE

S E

R IE