Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

SHOWA

660ESD

Nuttige Chemische Termen en Processen

Permeatie Het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door materialen voor beschermende kleding dringt. Het doordringen van een vloeistof of gas door beschermende kleding bestaat uit drie stappen; absorptie, diffusie en desorptie.

Penetratie Het proces waarbij een stof op niet-moleculair niveau door een afdichting, naad of speldengaatje in beschermende kleding dringt.

Doorbraaktijd Het aantal minuten vanaf het eerste contact met een chemische teststof tot de eerste detectie ervan aan de binnenkant van de beschermende kleding gemeten aan de hand van gevoelige analytische tests. In essentie is de doorbraaktijd het aantal minuten totdat uw huid binnenin de handschoenen of andere beschermende kleding wordt blootgesteld.

Degradatie Degradatie is de fysische verandering in een handschoen nadat deze aan chemicaliën is blootgesteld: spatten of onderdompeling. De schadelijke verandering in een of meer fysische eigenschappen van een materiaal voor beschermende kleding door contact met een chemische stof. Veranderingen door degradatie omvatten bijvoorbeeld delaminatie, verkleuring, verharding, afname van treksterkte.

Concentratie De hoeveelheid of massa van een bestanddeel gedeeld door de totale massa van een oplossing. Normaal hebben alle organische oplosmiddelen die worden getest een concentratie van 100%. Zuren en bijtende stoffen zijn oplossingen in water. Bij permeatietests van zuren in het bijzonder heeft de concentratie een invloed op de doorbraaktijd. Meer geconcentreerde zuren dringen vroeger door dan verdunningen.

Grote blootstelling Bij permeatietests verwijst deze term naar constante volledige onderdompeling van het materiaal voor beschermende kleding in de chemische teststof wat de zwaarste vorm van blootstelling vertegenwoordigt. In de testnormen ASTM F739 en EN 374 wordt naar dit type blootstelling verwezen.

Intermitterend contact ASTM F 1383 standaard test methode voor permeatie van vloeistoffen en gassen door beschermende materialen onder de intermitterend contact. SHOWA gebruikt een contacttijd van 1  minuut waarbij het materiaal van de handschoen volledig wordt ondergedompeld en 9 minuten van rust tijd waar het materiaal van de handschoen niet in contact staan met de chemische stof, hetgeen gedurende 240 minuten wordt herhaald.

EXPERTISE SHOWA

Volledige PVC coating met opgeruwde palmcoating op katoenen voering

VOORDELEN: Sterke en soepele naadloos gebreide

chemisch bestendige handschoen van katoen met volledige PVC coating

PVC beschermt de hand tegen chemicaliën met behoud van soepelheid

Biedt tevens bescherming tegen statische elektriciteit om schade aan het product en explosies te voorkomen

Ondoordringbaar bij werken in vochtige of vettige omgevingen

Antistatisch conform EN 1149-2, verticale weerstand <108Ω

TOEPASSINGEN: Petrochemische industrie Auto-industrie Boorplatforms/Raffinaderijen Olie- en gasindustrie Offshore

REF. 660ESD 660ESD

MAAT 9/L 10/XL

LENGTE 300 mm 320 mm

EIGENSCHAPPEN VOERING: Naadloos gebreid katoen COATING: PVC GRIP: Ruw

: Hoog draagcomfort door ergonomisch ontwerp die de natuurlijke vorm van de hand nabootst

AJKLMO4121X0120

Cat. III EN 388:2016 EN 374-5:2016 EN 374-1:2016/

Type A

81

A LG

E M

E E

N G

E B

R U

IK | IM

PA C

T B

E S

C H

E R

M IN

G | S

N IJB

E ST

E N

D IG

| C H

EM ISC

H B

ESTEN D

IG

H IT

T E

- E N

K O

U D

E B

E ST

E N

D IG

| A N

T ISTA

T IS

C H

E | E E

N M

A LIG

G E

B R

U IK