Your browser is not up to date and is not able to run this publication.
Learn more

C at

al o

g ue

S H

O W

A 2

0 19

- N

L -

10 13

0 70

0 0

Het 4WTP (4 Weeks Trial Program) is een gratis uitgebreid beoordelingssysteem speciaal ontwikkeld om potentiële

kostenbesparingen te identificeren door:

Het SHOWA 4WTP bestaat uit een strategisch plan waarbij het testen van handschoenen effectief gemanaged kan worden in 4 tijdsgebonden processen. Deze processen evalueren de prestaties van een SHOWA handschoen t.o.v. een bestaande handschoen en geven gebruikersvoorkeuren en voordelen aan op het gebied van comfort, behendigheid, pasvorm en duurzaamheid. Na 4 weken beschikt u over een kostenefficiënt en op maat gemaakt plan voor uw behoeften op het gebied van handbescherming.

WEEK 1: EERSTE BEZOEK

Wij bezoeken uw bedrijf om

uw wensen en de veiligheids- en kwaliteitseisen in kaart te brengen.

Op basis van uw gegevens en onze productinformatie stellen wij een geschikt alternatief voor.

Als er overeenstemming is bereikt over het te testen product kan de proef gestart worden.

WEEK 2: AANLEVEREN VAN MONSTERS VOOR PROEFPERIODE

Handschoenen worden persoonlijk overhandigd aan de personen die zijn geselecteerd om aan de proef deel te nemen.

De gebruiker krijgt de juiste maat aangemeten en instructies over de eigenschappen en het gebruik van de handschoen.

De gebruiker wordt tevens geïnformeerd over de duur van de proef (meestal 1 week).

Ledere gebruiker wordt gevraagd om het geteste paar handschoenen te bewaren voor de inspectie in week 3.

WEEK 3: EVALUATIE PROEFPERIODE

SHOWA medewerkers interviewen de personen die meegewerkt hebben aan de proef.

De handschoenen worden geïnspecteerd.

De gebruikers wordt verzocht een vragenlijst in te vullen waarin het bestaande product en het SHOWA product worden vergeleken.

Het testformulier wordt door de gebruiker ondertekend.

WEEK 4: HANDBESCHERMINGS- PROGRAMMA

De vastgelegde resultaten van de proef worden gepresenteerd en ge-evalueerd met de klant.

Een succesvolle proef wordt gevolgd door een voorstel voor geschikte SHOWA alternatieven, inclusief technische informatie en datasheets.

Consolidatie van het aantal producten

Verbetering van veiligheid en tevredenheid van werknemers

Het opstellen van een strategisch proefprogramma

Verlaging van kosten door het verminderen van voorraad en kapitaalbinding in PPE

Implementatie van best practices voor gebruik en controle

Implementatie van nieuwe technologieën

WEKEN PROEF PROGRAMMA